ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Köşe Yazarı: AV. FATMA TUĞÇE BİLGİN   Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2019, Salı - 11:52   Okunma Sayısı: 55442

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun hukuki dayanağı Avukatlık kanunu’nun 35 maddesinin 3. fıkrasıdır. 08/02/2008 tarihinde yürürlüğe giren fıkra hükmü, esas sermayesinin belli bir miktar üzerinde bulunan anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri bakımından sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

Anonim şirketler bakımından avukat bulundurma zorunluluğu belli bir esas sermaye miktarını aşan şirketler için geçerlidir. Bu miktar, zorunululuğu getiren fıkra hükmünde; ‘ Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler’ olarak ifade edilmiş, tutarı belirtilmemiştir.

Avukatlık kanununun 272. maddesine atıf yaptığı Türk Ticaret Kanunu tamamen değişmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Atıfta bulunulan aynı madde içeriği 6102 sayılı TTK.’da da 332. madde olarak yer almıştır.

Avukatlık kanununun atıfta bulunduğu 272. madde yürürlükte bulunmadığı için, karşılık gelen TTK. 332. maddeye bakmamaız gerekmektedir. TTK.332. maddesi Anonim şirketlerde öngörülen esas sermaye miktarının 50 bin TL’dan az olamayacağını düzenlemiştir. TTK. 332 ile Avukatlık kanunu 35/3 birlikte yorumlandığında avukat bulundurma zorunluluğunun esas sermayesi en az 250 bin TL olan şirketler bakımından geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Bu zorunluluk, kuruluş esas sermayesi en az 250 bin TL olan şirketler bakımından kuruluş ile, sermaye artrımına giderek esas sermaye tutarını en az 250 bin TL ve üzerine çıkaran anonim şirketler bakımından ise  sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirilmesi ile başlamaktadır.

Avukat bulundurma zorunluluğuna aykırılığın yaptımı da yine kanununun 35/3 maddesinde düzenlenmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verileceği  belirtilmiştir.

Sorularınız için : av.fatmatugcebilgin@gmail.com

 

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Yeşim Demir'le Rüya Yorumu


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam