KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN HUKUKİ SONUÇLARI

Köşe Yazarı: AV. FATMA TUĞÇE BİLGİN   Eklenme Tarihi: 17 Nisan 2019, Çarşamba - 10:46   Okunma Sayısı: 84153

Kat karşılığı (arsa payı karşılığı) inşaat sözleşmeleri hukuki niteliği itibariyle taşınmaz satım sözleşmesi ile eser sözleşmesini bir arada bulunduran ve sözleşmenin her iki tarafına da borç yükleyen karma bir sözleşmedir. Bu sebeple; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine, kanunda düzenlnen her iki sözleşmeye ilişkin hükümler de uygulanır.

 

Sözleşme ile sözkonusu inşaatın belirli bir tarihte bitirileceği kararlaştırılır ve genellikle süresinde bitirilmemesi hali için de bir cezai şart maddesi eklenir. İnşaatın sözleşmede kararlaştırılan tarihte bitirilmemiş ve teslim edilmemiş olması halinde yüklenici müteahhitin temerrüdü sözkonusu olur. Yüklenicinin temerrüdünün hukuki sonuçları sözleşme ile belirlenmiş olabilir, ancak; belirlenmemiş olması halinde de TBK’nın ilgili hükümleri uyrarınca arsa sahibinin seçimlik hakları bulunmaktadır. Arsa maliki bu seçimlikhaklarından birini iyiniyet kuralları ve olaya uygun düştüğü ölçüde kullanabilecektir. Arsa malikinin seçimlik haklarını kullanmasında yüklenici müteahhüdin de mağdur edilmemesi ve iyiniyet kuralları nispetinde korunması gerekmektedir.

 

Temerrüde ilişkin genel hükümlere göre; alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

 

‘Sözleşmeden dönme’ kavramı teknik olarak geriye etkili olarak sonuç doğurmayı ifade eder. Yani taraflar verdiklerini geri isteyebilir ve karşılıklı olarak ifa yükümlülüğü ortadan kalkar. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde ‘temerrüt sebebiyle sözleşmeden dönme’ inşaat işi belli bir aşamaya getirilmişse yüklenici için aşırı zarara yol açabilceği için her zaman uygulanmasına imkan yoktur. Çünkü inşaat işine başlamış ve belirli bir aşamaya gelinmiş ise, artık yapılan inşaat işinin geri alınmasına imkan yoktur.

 

TBK m.475/3 hükmü bu bağlamda gerekli düzenlemeyi yapmıştır.“Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa işsahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.”

 

Şu durumda yüklenicinin temerrüdü halinde; arsa maliki sözleşmede kararlaştırılmış ise cezai tazminatı talep edebilir. Eğer böyle bir şart yoksa, TBK hükümleri uyarınca seçimlik haklarını da kullanabilecektir. Arsa maliki sözleşmenin aynen yerine getirilmesini ve temerrüt sebebiyle uğradığı zararlarını talep edebilir veya sözleşmeyi feshederek yine inşaatın temerrüdü sebebiyle menfi zararlarının tazminini talep edebilir. Sözleşmenin feshi halinde de yüklenicinin belli bir aşamaya kadar getirmiş olduğu inşaat işinin bedeli TBK m.481 uyarınca tespit edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

 

av.fatmatugcebilgin@gmail.com

Av. Fatma Tuğçe BİLGİN

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Yeşim Demir'le Rüya Yorumu


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam