Anayasa Mahkemesi’nin spor tahkimi hakkındaki kararı..

Köşe Yazarı: AV. FATMA TUĞÇE BİLGİN   Eklenme Tarihi: 1 Mart 2019, Cuma - 10:44   Okunma Sayısı: 74494
  • Anayasa Mahkemesi 18.01.2018 tarihinde spor tahkimi hakkında önemli bir karar verdi. Sporcu, antrenör, menajer ve diğer spor adamları ile kulüpler arasındaki uyuşmazlıklarda TFF hukuk kurullarının ve tahkiminin münhasır yetkili olduğu, spor severlerin futbol gündeminden bildiği bir konu.
  • TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesi TFF spor kurullarının münhasır yetkili olduğunu, bu kurulların görevlerine giren konularda yargı yoluna gidilemeyeceğini düzenlemiştir.
  • Spor hukuku, her spor branşı federasyonunun kendi yapısı içinde oluşturduğu kurullar ve çıkardığı talimatlar ile şekillenmektedir. Futboldan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde TFF bünyesinde kurulu olan tahkim kurulu yetkili iken, diğer tüm spor branşlarından Spor Genel Müdürlüğü’nün tahkim kurulu yetkilidir.
  • Anayasa’nın 59. maddesine 17.03.2011 tarihinde eklenen 2. fıkra ile ‘zorunlu tahkim’ düzenlenmiştir. Ek fıkra şu şekildedir: “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.”
  • Anayasa’ya eklenen bu fıkra hükmünden; yalnızca spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararları hakkında zorunlu tahkim yolunun getirildiği açıktır. Bu düzenlemenin gerekçesinde; “Anayasa’da yapılan bu değişiklikle, sportif faaliyetlerin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin ihtilafların süratle ve yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilgili kurulların müsabakalarla, kulüplerle, sporcularla ve sporla ilgili diğer kişiler hakkında verdikleri müsabakadan men, küme düşürme, ligden ihraç, ihraç, seyircisiz oynama ve puan tenzili gibi kararlarına karşı süratli ve kesin bir denetim yolu öngörülmektedir. Bununla birlikte, kulüpler ile sporcu ya da teknik adamlar gibi diğer kişiler arasındaki alacak uyuşmazlıkların bu şekilde çözüme kavuşturulmasına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır.” denilerek zorunlu tahkimin makul gerekçesi belirtilmiş ve bu gerekçe dışında zorunlu tahkimin olmayacağı, adli yargıya başvurulabileceği belirtilmiştir.
  • Tarafların iradesi olmaksızın tahkimi zorunlu ve kesin yetkili kılan bir düzenleme kişilerin  mahkemeye erişim hakkını ve hak arama hürriyetini kısıtlamaktadır. Bu sebeple; spor faaliyetlerinin yönetimi ve disiplin kararları dışındaki özellikle parasal uyuşmazlıklarda zorunlu tahkimin uygulanması, hem Anaya’nın 59. maddesi ile getirilen düzenlemenin içeriğine hem de yargı hakkına aykırılık oluşturmaktaydı.
  • Anayasa Mahkemesi 18.01.2018 tarihli kararı ile bu aykırılığa değinerek TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının iptaline karar verdi. Oluşacak yasal boşluğun doldurulmasına zaman tanımak için kararın yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra yürülüğe gireceği kararlaştırıldı. Yani iptal kararı 02.03.2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Henüz yasal bir düzenleme yapılmadı ancak; TFF yeni Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nı yayınladı. 02.03.2019’da yürürlüğe girecek talimatın 2. maddesinin 1. fıkrası; “Kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerleri; aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.” şeklinde Anayasa Mahkemesinin kararına uygun şekilde bir düzenleme getirmiştir. Yine de kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
  • Anayasa mahkemesinin kararının yürürlüğe gireceği 02.03.2019 tarihinden itibaren sporcu, antrenör, menajer, teknik adam ve diğer spor adamları ile kulüpler arasında çıkan sözleşmesel uyuşmazlıklarda doğrudan adli yargıya başvurulabilecek.
  • Av. Fatma Tuğçe BİLGİN
  • av.fatmatugcebilgin@gmail.com

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Yeşim Demir'le Rüya Yorumu


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam